CURSUS DRYING TECHNIEKEN, EQUIPMENT EN DESIGN

Drogen is een van de meest energie intensieve processen in de Nederlandse industrie met een jaarlijks verbruik van 80 PJ (18% van het energiegebruik in de Nederlandse procesindustrie). Drooginstallaties zijn vaak omvangrijk en sterk bepalend voor het totale productieproces en de productkwaliteit.  


Dit cursus materiaal is ontwikkeld in het project GRIP OP DROGEN door de partners:

Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), Nederlandse Werkgoep Drogen (NWGD), Wageningen Food & Biobased Research (WFBR), EnerQ (EQ), Kennis Centrum Papier en Karton (KCPK), Drying Dutchman Engineering (DDE), Energy Matters (EM) ,Agentschap Telecom (ATe)


An overview of material on drying principles, drying equipment and design principles